Laatste week

AfbeeldingAfbeelding

De blazer is vol. Dat kan maar 1 ding betekenen, mijn uitwisseling zit er helaas bijna op. De presentaties over Nederland en mijn geweldige jaar zijn gegeven en het eerste afscheid is genomen. Een rare tijd, maar het hoort erbij.